Verkoop

Verkoop

Bij het aanbieden van uw woning op de markt streven wij ernaar zoveel mogelijke potentiële kopers te attenderen op uw woning. Hierdoor wordt de koper eerder gevonden en is de opbrengst het hoogste. Hiervoor nemen wij o.a de volgende stappen:

* Plaatsen van uw woning op Funda.nl

* Plaatsen van een te koop bord (3d)

* Uitwisselingssysteem NVM

* Uitgebreide presentatie vanuw woning d.m.w.

- Professionele Fotografie

- 2 en 3D plattegronden

- Meetrapport NEN 2580

- 360 graden foto’s (optioneel)

- Video binnen (optioneel)

- Funda promotiepakket (gedurende 1 jaar)

Social Media

Aangezien wij sterk geloven in de kracht van Internet, kunnen we zeker niet om Social Media heen. Bröring Makelaars heeft een eigen Facebook pagina: www.facebook.com/Broringmakelaars. Ook deze site wordt gebruikt om zoveel mogelijk traffic naar onze woningen te krijgen. Uiteraard kunt u ze ook zelf volgen. U ontvangt zelf ook een link naar uw woning die u in uw eigen netwerk kunt gebruiken.

Uitgebreide brochure

De informatiebrochure is een zorgvuldig samengesteld document en bevat algemene, juridische en technische zaken van uw woning. Bij de bezichtigingen wordt deze brochure geMaild als bijlagen bij de bevestigingsbrief aan de potentiële koper(s).

Bezichtigingen

Op het moment dat uw woning te koop is aangeboden, kunnen er afspraken gemaakt worden voor bezichtigingen. Wij leiden de potentiële koper uitvoerig rond en lichten de bijzonderheden van uw woning toe.

Na afloop van de bezichtiging zullen wij u zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u te informeren over onze bevindingen.

Onderhandelingen

Indien de potentiële koper interesse heeft in uw woning zal hij overgaan tot het doen van een bod. Hierbij spelen de volgende zaken een belangrijke rol:

* De prijs

* Opleverdatum

* Eventuele voorbehouden (financiering, bouwkundige keuring, onderzoek etc.)

* Eventueel over te nemen roerende zaken

* Exoneratie clausules (bijvoorbeeld niet-bewoners clausule; of ouderdomsclausule).

 

Uiteraard bespreken wij alle biedingen en of verzoeken met u en zullen u bijstaan en adviseren wat de volgende stappen zouden kunnen zijn.

Na de verkoop

Nadat er overeenstemming is over bovengenoemde zaken is de woning verkocht. Wij zullen hierna de volgende administratieve handelingen voor u verrichten:

* Opstellen van het koopcontract waarin alle afspraken worden vastgelegd

* Overhandigen, uitleggen en laten ondertekenen van het contract

* Het versturen van het ondertekende koopcontract naar de notaris

* Het bijhouden en volgen van de data uit het koopcontract, zoals de 3 dagen bedenktijd, ontbindende voorwaarden en de bankgarantie

* Het begeleiden van de taxatie t.b.v. de koper.

* Het controleren van de akte van levering (welke door de notaris wordt opgesteld) en de nota van afrekening.

* Het begeleiden van de laatste inspectie met de koper voor de definitieve overdracht

* Het noteren van meterstanden van water, stadsverwarming en elektra

* Het bijwonen van de notariële overdracht (indien het transport in Almere plaatsvindt)

Overige zaken

Afspraken over concrete zaken aangaande de verkoop van uw woning zoals over de sleutel, bezichtigingen en het uitbrengen van verslag daarvan zullen altijd in overleg met u worden besproken.